כיצד למגן את הבית

ישנן אסכולות שונות הנוגעות למיגון בתים, אולם אין מחלוקת כי מיגון אופטימלי דורש כמה שכבות אבטחה:
המעטפת הראשונה כוללת אבטחה פיזית בדמות מכשול כדוגמת גדר, סורגים ואף כספות; המעטפת השנייה מיגון אלקטרוני הכולל מערכת אזעקה והתראה; ובמעטפת השלישית נמצא מערכות צפייה מרחוק בדמות מצלמות אבטחה (טלוויזיה במעגל סגור) ומערכות הקלטה המספקות יכולת שחזור כמעטפת משלימה.

מעבר ליכולותן האמיתית של מעטפות האבטחה, האמורות למנוע ניסיון פריצה ו/או למזער את הנזק הכרוך בה, הרי שבראש ובראשונה מערכות אלו יוצרות הרתעה (מוכחת) אשר מקטינה מהותית את הסיכוי לחוות אירועים מסוג זה.
להלן יוצגו אפשרויות שונות לבחירת מערכות מיגון. עם זאת, אנו ממליצים תמיד להיוועץ עם יועץ מיגון מקצועי אשר יסייע בתפירת חליפת האבטחה אופטימלית עבורכם בשילוב שיקולי נראות, עיצוב ותקציב.

מערכות אזעקה
תפקידה המרכזי של מערכת האזעקה הנו הרתעה והתראה בזמן אמת בדבר ניסיונות חדירה לשטח הממוגן /או פגיעה במערכת האזעקה על רכיביה השונים.
ניתן לחבר את כל סוגי מערכות האזעקה (גם אלה המותקנות כבר בבית) לשירותי מוקד ואבטחה.

מצלמות אבטחה (טלוויזיה במעגל סגור) (CCTV)
מערכות הטלוויזיה במעגל סגור מיועדות לניטור, לניהול, להקלטה ותיעוד של כל התרחשות בזמן אמת. באמצעות מערכות אלו ניתן להעריך איומים מיידיים או לשחזר אירועים שתועדו בהן.

גלאי הצפה (Flood Sensor)
אחד הסיכונים התכופים יותר שלא אחת לא מובא בחשבון בעת הכנת המיגון לבית הנו הסיכון להצפת הבית עקב שלל אירועים אפשריים. לשם כך ניתן לחבר היום למערכות אזעקה שונות גלאי הצפה המסייעים בהתראה על אירועים אלו בכל עת באמצעות שליחת מסרון לטלפון הנייד והתראה למוקד הביטחון. בו בזמן המערכת מנטרלת את מערכות החשמל השונות למניעת קצר. בנוסף לכך, אם מותקנים ברזים אלקטרוניים עשויה להתאפשר סגירתם באופן אוטומטי.

גלאי עשן (Smoke Detector)
פרמטר חשוב בזמן תכנון מערכת מיגון מלאה הנו הסיכון לנזקי אש ועשן. לשם כך ניתן לחבר היום למערכות אזעקה שונות גם גלאי עשן ו/או להתקינם בצורה עצמאית המנותקת ממערכת האזעקה. גלאים אלו מסייעים בהתראה על זיהוי עשן בכל עת, מקומית באתר עצמו ו/או באמצעות שליחת מסרון לטלפון הנייד והתראה למוקד הביטחון, נטרול מערכות חשמל שונות למניעת קצר ועוד.

פורסם ב- המלצות מיגון ובטחון.

סגור לתגובות.